Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 november 2011

Gedeputeerde geeft garantie voor maatregelen tegen geluids- en luchtvervuilingsoverschrijding na aanleg N381

In navolging van de gemeenteraad van Ooststellingwerf, heeft vandaag ook Gedeputeerde Staten een motie overgenomen van D66 over de N381. Deze motie voorziet erin dat er passende maatregelen worden getroffen als later blijkt dat de normen voor geluid en luchtvervuiling toch worden overschreden. Dat gaat dan met name op voor Donkerbroek en Oosterwolde.

Twee weken geleden diende de D66 fractie van Ooststellingwerf een motie in die B&W vroeg er bij Gedupeerde Staten aan te dringen op een garantie dat er eventueel ook later maatregelen worden getroffen tegen geluids- en luchtvervuilingsoverlast. Ook in de gemeenteraad werd deze motie overgenomen.

In de onderzoeken is op basis van rekenmodellen geconstateerd dat bij o.a. Donkerbroek-west en Oosterwolde-zuid, de normen niet worden overschreden. Toch wilde D66 een garantie dat, mocht dat in de toekomst wel gebeuren, er dan geld beschikbaar wordt gesteld om toch nog passende maatregelen te nemen.