Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 oktober 2012

Nieuwe commissieleden

In maart 2012 is Klaas de Winter vertrokken uit Ooststellingwerf en moest daarmee zijn commissielidmaatschap van de commissie Ruimte opgeven. Daarmee kon D66 Ooststellingwerf alleen nog maar door Tammo Munting worden vertegenwoordigd in de raadscommissies Ruimte en Welzijn. Er was dus behoefte aan een of meer commissieleden.

De verordening van de gemeente Ooststellingwerf vermeldt echter dat iemand die tot commissielid wil worden voorgedragen, op de kieslijst heeft moeten staan van de laatste verkiezingen. Omdat Marianne de Vroome al voor de verkiezingen had aangegeven geen actieve rol meer te willen spelen, zagen we ons voor een probleem gesteld. Als bestuur wilden we de keuze van Marianne respecteren en moest er via de gemeenteraad een oplossing gezocht worden. Deze kan nl. als enige de verordening wijzigen.

Tammo Munting heeft daarop een raadsvoorstel ingediend om de verordening zodanig te wijzigen dat het mogelijk is dat leden die niet op de kieslijst hebben gestaan, wel kunnen worden voorgedragen als commissielid. Uiteindelijk is dit voorstel met een amendement van CDA en OB er door gekomen. Alleen de VVD heeft tegengestemd.

Daardoor was de weg vrij om zowel Alexander Langhout als Pieter Reitsma voor te dragen. Met alleen tegenstemmen van de VVD zijn zij in de raadsvergadering van 16 oktober jl.  gekozen tot commissielid van respectievelijk de commissie Ruimte en Welzijn.