Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 september 2013

Bestuurlijke samenvoeging D66 Ooststellingwerf en D66 Opsterland

De afdelingen Ooststellingwerf en Opsterland van D66 hebben bestuurlijk en organisatorisch de handen ineengeslagen. Dit heeft geleid tot de vorming van de gezamenlijke afdeling Ooststellingwerf-Opsterland. 

De samenvoeging is een logisch sluitstuk van de al jarenlange meer incidentele samenwerking tussen de beide afdelingen. Voorzitter van de nieuwe afdeling is Klaas de Winter uit Ureterp.

Met één sterke organisatie kunnen de politieke activiteiten van D66 in de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland beter worden ondersteund. In de beide gemeenten blijft D66 actief met haar vertegenwoordiging in de gemeenteraad en de bijbehorende steunfracties.

D66 zal zowel in Ooststellingwerf als in Opsterland volgend jaar meedoen aan de raadsverkiezingen. Over enige tijd zal zij haar kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s bekendmaken.