Steun ons en help Nederland vooruit

Alexander Langhout

Kandidaat raadslid, commissielid

66 jaar

Makkinga

Hoofdfunctie: Zelfstandig recreatieondernemer en technisch journalist
Nevenfuncties:  lid diverse ondernemersverenigingen, bestuurslid D66 Ooststellingwerf & Opsterland, officieel gastheer van NP Drents Friese Wold
Hobby’s: Drummen, klussen, honden
Opmerkelijk: ik ben overtuigd  in de toeristische trekkracht van onze omgeving en vind dat recreatie en horeca ondernemers meer moeten samenwerken, ook over de provinciale grenzen heen en kansen kunnen creëren door te investeren in een kwalitatief hoogwaardig aanbod.
Waarom D66: Liberaal gaat uit van de kracht van mensen, maar betekent volgens mij niet ieder voor zich en God voor ons allen. Daarom past het sociaal liberale karakter van D66 zo goed bij mij, met zorg voor diegenen die het alleen niet redden.

“Bijna 8 jaar heb ik Tammo Munting bijgestaan als commissielid in de commissie Ruimte van onze mooie gemeente.
Vanwege persoonlijke overwegingen ben ik teruggetreden en heeft Alice Vloet mijn plek ingenomen.
De laatste 12 jaar ben actief als enthousiast en innovatief ondernemer in de verblijfsrecreatie. Ik ben ervan overtuigd dat de recreatiesector in en om Appelscha en het Drents Friese Wold aan een grote impuls toe is
En dan bedoel ik geen cosmetische zaken, maar het realiseren van een grote nieuwe toeristische trekker waarmee Apelscha werkelijk een steviger positie in de landelijke toeristische markt kan veroveren. Zo’n grote impuls kan enkel de gemeente als aanjager en voortrekker voor elkaar krijgen. Tot op heden legt onze gemeente het telkens neer bij de ondernemers en dan gebeurt er weinig is wel gebleken. Toch zijn er een aantal goede en zeker haalbare mogelijkheden voor Appelscha. Ik doel op het realiseren van een werkelijke toeristische innovatie waaraan ik (liefst) in de rol van (part-time) wethouder een enorme impuls kan geven. Maar ook als raadslid kan ik mij daar hard voor maken. Het klinkt allemaal ambitieus en dat is het ook. Maar ik ben er van overtuigd dat Appelscha en onze gemeente dat nodig heeft en dat zo iets enkel vanuit de gemeente kan worden opgezet. Pas dan heeft het een grote kans van slagen. Onze gemeente is rijk en bezit strategische grond aan de Boerenstreek. Een geweldige toeristische attractie is echt niet te hoog gegrepen voor Appelscha, maar we gaan dan wel voor een mooie notering in de top 100 (en niet voor de top tien). Dat lijkt me realistisch. Na jaren van plannen en nog eens plannen is het nu eindelijk tijd eens door te pakken. Daar heb ik wel zin in.
Dus draag je de recreatiesector een warm hart toe, breng dan uw stem op mij uit”.
Alexander Langhout